Stroje pro elektrotechnický průmysl

Výroba strojů pro elektrotechnické obory patří k vůbec prvním výrobním aktivitám Komfi. Tyto stroje jsou určeny zejména pro finální fáze výroby elektrosoučástek. V této oblasti se tedy orientujeme především na firmy zabývající se výrobou nebo zpracováním elektrosoučástek (zpravidla v provedení SMD). K úkonům prováděným na našich strojích této kategorie patří např. ohýbání vývodů součástek, měření jejich parametrů, třídění podle naměřených tolerancí, počítání kusů a různé způsoby jejich balení (dle požadavku).

Naše výrobky se prosadily hlavně v Portugalsku, Německu a Číně. Jsou to především naše dlouholeté zkušenosti a zdravé jádro stálého vývojového týmu, co přispívá k dobrému jménu Komfi nejen na zahraničních trzích. Díky tomu jsou naše stroje už léta žádaným sortimentem.

Balící automaty
Ruční balička BE-01
Balička pro integraci BK-05
Automatická balička BVK-05
Automatická balička BKD-10

Stroje pro dokončující zpracování elektro-součástek vyvíjíme a vyrábíme již více než 20 let. Tyto bohaté zkušenosti s manipulací a balením elektro-součástek jsme uplatnili vývoji balicích automatů. Balicí stroje v různém provedení se liší v závislosti na technologických požadavcích zákazníků. Podle zadání se při vývoji a výrobě stroje řeší jak způsob a provedení vstupního materiálu tak i forma výstupu hotových výrobků.

 

 

 

Varianty vstupního materiálu :

 • výrobky v nosném pásu
 • výrobky v trayi
 • volně sypané výrobky
 • výrobky v tyčích

Varianty výstupu hotových výrobků :

 •  výrobky v blistr pásce
 •  výrobky v trayi
 •  výrobky v tyčích

 

Součástí každého balicího automatu je měření a třídění výrobků dle naměřených elektrických parametrů. Podle požadavků zákazníka se dobré výrobky třídí do několika kategorií dle kvality.

Nabízíme speciální řešení dle náročných požadavků a potřeb konečných zákazníků. Při návrhu koncepce klademe velký důraz na správné rozmístění jednotlivých technologických uzlů. Vždy se soustředíme na základní požadavek všech zákazníků minimalizovat zastavěný prostor a současně na požadavek dobrého přístupu pro seřizování a nastavování přesných mechanismů. Všechny mechanismy jsou navrhovány do kategorie „Nepřetržité provozy“.

Příklady používaných podsestav:

Nakládání
 • sypané kusy pomocí vibračních dopravníků,
 • kusy dodávané v lištách,
 • kusy nevystříhané z leadframu,
 • kusy umístěné v tray nebo jiném zásobníku.
Orientace kusů
 • otáčení kusů na základě změřené polarity,
 • otáčení kusů dle vizuálního vzhledu. 
Tvarování, ohýbání

 • ohyb, tvarování,
 • stříhání a jiné 
  mechanické
  zpracování.
Laserové navařování

 • svařování kontaktů laserem.
Měření součástek
 • měření elektrických parametrů (napětí, proud, odpor, kapacita, impedance, ESR,…),
 • měření optických parametrů (vlnová délka, intenzita, senzitivita),
 • měření logických funkcí součástky.
Laserové značení
 • popisování součástek laserem (hodnota, typ, polarita,…).
Kamerová kontrola

 • ověření správnosti popisu součástek, orientace apod.

 

 

Třídění a balení

 • umístění dobrých kusů do blister pásky, lišt nebo traye,
 • umístění netolerantních kusů do zásobníků.  
Ruční balička BE-01
 
Funkce
 • Balící stroj určený primářně pro ruční balení
 • Nastavitelná šířka pásky od 8 do 120 mm
 • jednoduché přenastavení
 • Nastavitelná teplota, těsnění a tlak
 • Výměna během několika minut i bez nástrojů vyškoleného operátora
 • Mikrometrické šrouby pro nastavení polohy těsnící patky a krycí pásky
 • Programovatelné počítadlo,  programovatelný Trailer and leader
 • Senzor pro počítání kusů a prázdné kapsy
 • Možnost tepelného a tlakového těsnění
 • Hladký pohyb pásky (nastavitelná rychlost, zrychlení, zpomalení)

 

Opce
 • Kamera pro označení a orientaci komponent
 • Snímač krycí pásky
 • Senzor pro správnou polohu komponent

 

 
Technické parametry
Rozměry: 1900 x 400 x 500 mm (L x W x H)
Hmotnost: 60 kg
Příkon:  
Elektrický: 230 V; 50 Hz; 0,7 kVa
Stlačený vzduch: 0,5 MPa
Rychlost: 0,8 sec / cyklus max.
Šírka pásky: 8 mm – 120 mm
Hloubka kapsy: 23 mm max.
Rozhraní: Rozhraní pro kameru
Optický sensor: Prázdná kapsa
Počítadlo kusů
Parametr / Tepelné těsnění: Teplota, těsnění, tlak
Trailer / Leader: Programovatelné

 

Brožura ke stažení (v angličtině)

Balička pro integraci BK-05
Funkce
 • Univerzální model baličky vhodný pro manuální i automatický provoz
 • Snadná integrace s vibrační miskou nebo výrobní linkou třetí strany
 • Nastavitelná šířka pásky od 8 do 120 mm
 • Jednoduché přenastavení
 • Nastavení šířky pásky s ukazatelem, přesnost 0,1 mm
 • Nastavitelná teplota, těsnění a tlak
 • Výměna během několika minut i bez nástrojů vyškoleného operátora
 • Mikrometrické šrouby pro nastavení polohy těsnící patky a krycí pásky
 • Programovatelné počítadlo a Trailer and leader
 • Senzor pro počítání kusů a prázdné kapsy
 • Možnost tepelného a tlakového těsnění
 • Rozhraní pro komunikaci s modulem Pick and Place
 • Hladký pohyb pásky (nastavitelná rychlost, zrychlení, zpomalení)
Opce
 • Kamera pro označení a orientaci komponent
 • Snímač krycí pásky
 • Senzor pro správnou polohu komponent
 • Oddělený rozvaděč a ovládací panel pro snadnou integraci do linky
Zakázkové provedení
 • Možnost individuální modifikace stroje dle konkrétních požadavků

 

 

Technické parametry
Rozměry: 2020 x 510 x 640 mm (L x W x H)
Hmotnost: 76 kg
Příkon:  
Elektrický: 230 V; 50 Hz; 0,7 kVa
Stlačený vzduch: 0,5 MPa
Rychlost: 0,8 sec / cycle max.
Šířka pásky: 8 mm – 56 mm (model A); 8mm – 120 mm (model C)
Hloubka kapsy: 23 mm max.
Rozhraní: RS232 / RS 485 pro dálkové ovládání
Rozhraní pro Pick & Place
Rozhraní pro kameru
Optický sensor: Prázdná kapsa
Počítadlo kusů
Parametr / Tepelné těsnění: Teplota, těsnění, tlak
Trailer / Leader: Programovatelné

 

Brožura ke stažení (v angličtině)

Automatická balička BVK-05

 

Funkce
 • Nakládání komponentů z vibračního zásobníku
 • Pick and place manipulátor
 • Nastavení šířky s ukazatelem, přesnost 0,1 mm
 • Nastavitelná teplota, těsnění a tlak
 • Mikrometrické šrouby pro nastavení polohy těsnící patky a krycí pásky
 • Programovatelné počítadlo a Trailer and leader
 • Senzor pro počítání kusů a prázdné kapsy
 • Možnost tepelného a tlakového těsnění
 • Hladký pohyb pásky (nastavitelná rychlost, zrychlení, zpomalení)
Opce
 • Kamera pro označení a orientaci komponent
 • Snímač krycí pásky
 • Senzor pro správnou polohu komponent
Zakázkové provedení
 • Možnost individuální modifikace stroje dle konkrétních požadavků

 

 

Technické parametry
Rozměry: 1500 x 700 x 1200 mm (L x W x H)
Hmotnost: 156 kg
Příkon:  
Elektrický: 230 V; 50 Hz; 0,29 kVa
Stlačený vzduch: 0,5 MPa
Rychlost: 0,8 sec / cyklus max.
Šířka pásky: 8 mm – 120 mm
Hloubka kapsy: 23 mm max.
Rozhraní: RS232 / RS485 pro dálkové ovládání
Rozhraní pro kameru
Optický sensor: Prázdná kapsa
Počítadlo kusů
Parametr / Tepelné těsnění: Teplota, těsnění, tlak
Trailer / Leader: Programovatelné

 

Brožura ke stažení (v angličtině)

Automatická balička BKD-10

 

Balička BKD-10 je modulově koncipovaný stroj umožňující vytvářet různá zařízení přímo na míru zákazníkovi. Spadají sem poměrně sofistikované přístroje s plně automatizovaným provozem. Zpracovávají se součástky jak v SMD provedení, tak v provedení klasickém (kondenzátory, diody, LED, fotodiody, tranzistory, fototranzistory, integrované obvody atd.). Počítač statisticky vyhodnotí naměřené hodnoty, k nimž se dá snadno přistupovat díky napojení stroje na informační systém firmy. Rychlost zpracování součástek na strojích tohoto typu se pohybuje okolo 3 ks/s. Dávky (cívky) jsou značeny čárovými a datamatrix kódy.

 

Funkce
 • Kompomenty se dodávají na dvouřadých olověných rámech
 • Olověné rámy jsou kompletně zpracovány, což znamená, že stroj opustí pouze prázdné rámy
 • Pro třídení jsou stroje vybaveny dvěma páskovacími moduly (dvojí kvality), páskování na blistrovou páskou a dvěma dalšími zásobníky pro jiné účely
 • Olověné rámy jsou dopraveny k řezací stanici, kde jsou čipy vyříznuty z olověného rámu
 • Po ořezání jsou čipy ohnuty, tvar a rozměry jsou následně zkontrolovány vizuálním systémem
 • Po ohýbání jsou čipy elektricky měřeny
 • Podle těchto měření se stroj rozhodne co dělat s jednotlivou komponentou: Vložit do pásky 1, 2 nebo do některého koše
 • Výstupem jsou blistrové pásky o šířce 8 nebo 12 mm s komponenty v plastové pásce s tepelně aktivovaným lepidlem
Výhody
 • Stříhání a ohýbání kontaktů kondenzátorů:
  • jednoduše nastavitelné stříhání jednotlivého kontaktu
  • jednoduše nastavitelné ohýbání kontaktů, omezení délkových tolerancí komponentů v rozsahu 0,05 mm
 • Měření s nebo bez BIAS 2v; Kelvinovy kontakty, označené měřící kabely
  • Měření C, DF nebo ESR
  • pět volných měřicích pozic použitelných pro měření proudu nebo impedance
 • Kamerová kontrola:
  • ohnutí komponenty
  • pohled shora na komponenty
 • Třídění:
  • dvě lepící jednotky
  • dva koše
 • Lepení páskou:
  • plastová nosná páska s šířkou 8 a 15 mm
  • tepelně aktivovaná krycí pásky s šířkou 5,5 a 9,5 mm
  • nastavitelná poloha těsnící hlavy
  • nastavitelná teplota těsnění
  • nastavitelná doba těsnění
  • nastavitelný těsnící tlak
Základní provedení
 • V souladu s požadavky CE
 • Ergonomický design, nízká hlučnosti
 • Snadno přístupné a vyjímatelné části
 • Všechny vyměnitelné funkční jednotky jsou připojeny konektory
 • Všechny jednotky jsou snadno nastavitelné
 • Zdroj napájení
  • Elektrické – 230/400 VAC 3P+N+PE, 50Hz, TN-5 – 2kVA
  • Stlačený vzduch – 0,5 Mpa
  • Vakuum

Brožura ke stažení (v angličtině)